Ismile Sim Card
โฆษณาผลิตภัณฑ์ดีโฟร์


 

 

 

 

 

 

 

 
โพล
  • slim coffeeหุ่นดีได้ภายในกี่วัน
    7 วัน
    7 เดือน
สถิติ
เปิดเมื่อ25/01/2018
อัพเดท5/02/2018
ผู้เข้าชม8898
แสดงหน้า27891
ปฎิทิน
May 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
กล่องอิสระ

สินค้า

เอนไซม์นาโนดีโฟร์
 

แสงสว่างทางเลือกใหม่เกษตรกรไทย ประโยชน์และจุดเด่นของผลิตภัณฑ์

เอนไซน์นาโน เป็นอาหารเสริมพืชเพื่อเพิ่มผลผลิต เป็นชนิดอินทรีย์

ชีวภาพประกอบด้วยสารอาหารสำคัญครบถ้วนสมบูรณ์และเพียง

พอ ต่อความเจริญเติบโตของพืช ได้แก่ โปรตีน ซึ่งรวมทั้งฮอรโมน

และเอนไซน์ วิตามินกลุ่มบี เช่น บี1 บี2 บี6และ บี12 แร่ธาตุที่จำเป็น

เช่น ไนโตรเจนฟอสเฟท ฟอสฟอรัส โปรแตสเซียม แคลเซียม

เหล็ก แมงกานีสสังกะสี โบรอน และ แมกกานีส เป็นต้น สารอาหาร

ดังกล่าวจะอยู่ในรูปที่พืชสามารถดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีและ

ยังเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของระบบรากในการดูดซับสารอาหาร

ต่างๆ ที่ยังคงเหลืออยู่ในดินอีกด้วย นอกจากนั้น สารเอนไซน์นาโน

ยังช่วยส่งเสริมระบบการทำงานภายในของพืช เช่นการลำเลียง

อาหาร การสังเคราะห์แสง การดูดและถ่ายเทอากาศ เร่งการเจริญ

เติบโตของราก ใบ ผลิตดอก ติดผล และ ช่วยในการปรับปรุงบำรุง

ดินทำให้ดินร่วนซุย ด้วยคุณสมบัติพิเศษข้างต้น เอนไซน์นาโนดี

โฟร์ จะช่วยให้พืชต่างๆ เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และเพิ่มผลผลิต

ได้อย่างน่าอัศจรรย์


ประโยชน์และจุดเด่นของผลิตภัณฑ์

1. ปรับสภาพดิน ย่อยสลายโครงสร้างเคมีในดิน ให้หมดไปภายใน

3-10 วัน เท่านั้น มีค่า PH ของดินเป็นกลาง


2. ช่วยทำให้ระบบรากแข็งแรง

3. ช่วยให้จุลินทรีย์ ในดินแข็งแรง

4. ช่วยให้พืชดูดซึมธาตุอาหารได้อย่างสมบูรณ์

5. ให้พืชทั้งระบบมีความแข็งแรง มีภูมิคุ้มกันต้านทานโรค

เอนไซน์นาโน 500 ซีซี ใช้ฉีดกับนาไร่ได้ประมาณ 50 ไร่/ขวด ใช้ 5

ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร


นาโนดีโฟร์ ไร้สารพิษ เพื่อชีวิตปลอดภัย

ด้วยความปราถนาดีจาก......Mr.HONNANO........ 
 

 

เอนไซน์นาโนดีโฟร์

  • รหัสสินค้า : 6
 
สินค้าขายดี
สินค้าแนะนำ
จดหมายข่าว
สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน